Hile, hakaret ve haksız rekabet avantajı sağlayacak olumsuz hareketler cezalandırılır. Göz yaşına bakılmaz.